Utrustning
Klubbens anläggning Hunflen
Repeater SK4WV på R2 och RU2
Klubb-
aktiviteter

Ur Klubb-
tidningen
Diverse
Tekniska
artiklar
Packet radio